2020 | Articles / Book Chapters
BetonWerk International Nr. 3, 2020, S. 26

Agentenbasierte Methoden für die fertigungsgerechte Planung adaptiver Modulbauweisen aus Betonfertigteilen

Menges, A., Schwinn, T., Stieler, D.

Menges, A., Schwinn, T., Stieler, D.: 2020, Agentenbasierte Methoden für die fertigungsgerechte Planung adaptiver Modulbauweisen aus Betonfertigteilen, in BetonWerk International Nr. 3, 2020, S. 26. (ISSN 1439-7706)

To the top of the page